Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  17.05.2022.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-835/22

Sarajevo, 12.05.2022. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeće Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

15. SJEDNICU ODBORA ZA

URBANIZAM I UPOTREBU LOKALNOG ZEMLJIŠTA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeće Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 17.05.2022. godine u 14.00

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/05/Zapisnik-o-radu-14.-sjednice-Odbora-za-urbanizam-i-upotrebu-lokalnog-zemljista-Gradskog-vijeca.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Aida Koluder - Agić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom od 1. do 5. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućom Odbora.