Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  04.12.2018.10:00
Zapisnik:


Broj: 01-05-1290/18
Datum: 30.11.2018.godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

15. SJEDNICU ODBORA ZA
INFORMATIKU I TELEMATIKU GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Odbora za informatiku i telematiku će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 04.12.2018. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/11/Zapisnik-o-radu-sjednice-Odbora-za-informatiku-i-telematiku-2.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Ismir Arslanović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se zapisnik s prethodne sjednice i materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Odbora.