Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.05.2019.12:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-585/19
Datum: 09.05.2019. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

14. SJEDNICU KOMISIJE ZA PITANJA MLADIH
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za pitanja mladih će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 16.05. 2019 godine u 12h sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/05/Zapisnik-sa-Komisije-za-pitanja-mladih-14.11.-5.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Adis Holjan

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.