Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.11.2018.10:00
Zapisnik:


 

 Broj: 04-GV-05-1157/18

Datum: 08.11.2018. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine  Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

14.  SJEDNICU ODBORA ZA

INFORMATIKU I TELEMATIKU GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora za informatiku i telematiku će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3,  u ponedjeljak 12.11.2018. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/11/Zapisnik-o-radu-sjednice-Odbora-za-informatiku-i-telematiku-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Ismir Arslanović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.