Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  15.11.2021.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1434/21

Sarajevo, 11.11.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

                                         14. SJEDNICU KOMISIJE ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije za međunarodnu suradnju će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 15.11.2021. godine u 15.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/11/Zapisnik-o-radu-13.-sjednice-Komisije-za-medjunarodnu-suradnju-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Alem Logo


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1, 2, 3, 4. i 5. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Komisije.