Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  14.04.2022.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-628/22

Datum: 08.04.2022. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

14. SJEDNICU KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije za ljudska prava i slobode će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 14.04.2022. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/04/Zapisnik-o-radu-13.-sjednice-Komisije-za-ljudska-prava-i-slobode.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Srđan Srdić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama 1. predloženog dnevnog reda a kao informativni materijal pod tačkom dnevnog reda Tekuća pitanja dostavlja se odgovor na vijećničko pitanje Komisije. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Komisije.