Vrsta sjednice: Hitna
Datum i vrijeme održavanja:  27.10.2021.11:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1357/21

Sarajevo, 27.10.2021. godine

Na osnovu člana 47. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), za potrebe obavljanja nadležnosti Komisije koja je ovlašteni predlagač materijala koji se odnose za izbor, imenovanja i razrješenja iz nadležnosti Gradskog vijeća, sazvana je za vrijeme trajana Sedme sjednice Gradskog vijeća

14. SJEDNICA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Predsjedavajući Komisije je u toku trajanja Sedme sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, u svojstvu Predsjedavajućeg Komisije za izbor i imenovanja koja je ovlašteni predlagač Tačke 8. utvrđenog Dnevenog reda Sedme sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, zatražio pauzu radi održavanja 14. sjednice Komisije za izbor i imenovanja a čiji članovi su gradski vijećnici prisutni na Sedmoj sjednici Gradskog vijeća, a kako bi se opredjelili u pogledu povlačenja Tačke 8. utvrđenog Dnevenog reda Sedme sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, jer bi njeno razmatranje bilo bezpredmetno obzirom da Gradsko vijeće nije usvojilo prethodnu tačku dnevnog reda tj. Tačku 7.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nihad Uk

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena: