Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  23.10.2017.13:00
Zapisnik:


Broj: 01-02-1655/17

Datum, 20.10.2017. godine

 

Na osnovi člana 33. stav (2)  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

 14. SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

 

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1, u ponedjeljak 23.10.2017. godine u 13:00 sati.

 

 

 

 

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/10/Zapisnik-sa-13.-sjednice-Kolegija-12.10.2017.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se Zapisnik s prethodne sjednice i materijali pod tačkama od 1. do 4. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.