Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  09.10.2018.10:00
Zapisnik:


 

Broj: 04-GV-05-1037/18

Datum: 05.10.2018. godine

 

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine  Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

13.  SJEDNICU ODBORA ZA

INFORMATIKU I TELEMATIKU GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Odbora za informatiku i telematiku će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3,  u utorak 09.10.2018. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/10/Zapisnik-o-radu-sjednice-Odbora-za-informatiku-i-telematiku.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Ismir Arslanović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.