Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  14.11.2018.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1159/18

Datum: 08.11.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

12.SJEDNICU KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije  Kreševljakovića broj  3,  u srijedu 14.11.2018. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/11/Zapisnik-sjednice-Komisije-za-ljudska-prava-i-slobode.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Vedran Dodik

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućeim Komisije.