Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  03.12.2018.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1286/18

Datum:30.11.2018.godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

12. SJEDNICU KOMISIJE ZAJEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za jednakopravnost spolova će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 03.12.2018. godine u 14.00sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/11/Zapisnik-o-radu-11.-sjednice-Komisije-za-jednakopravnost-spolova.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Lejla Pašalić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.