Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  15.03.2018.12:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-323/18

Datum: 09.03.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine  Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 11. SJEDNICU ODBORA ZA

INFORMATIKU I TELEMATIKU GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Odbora za informatiku i telematiku će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3,  u četvrtak 15.03.2018. godine u 12.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/03/Zapisnik-o-radu-10.-sjednice-Odbora-za-informatiku-i-telematiku-12.12.2017.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Ismar Arslanović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Napomena: Uz poziv za sjednicu dostavljaju se i materijali pod tačkama od 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.