Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  07.11.2017.12:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1718/17

Datum: 03.11.2017. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

 11. SJEDNICU KOMISIJE ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije za međunarodnu suradnju će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 07.11.2017. godine u 12.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/11/Zapisnik-sa-sjednice-Komisije-za-međunarodnu-suradnju-održane-17.10.2017.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Hazim Bahtanović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama od 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućim Komisije.