Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.12.2019.11:00
Zapisnik:


Broj: 01/11-05-7856/19

Datum: 11.12.2019. godine

U vezi sa Rješenjem o formiranju Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva, broj: 01-05-6001/17 od 24.11.2017. godine, sazivam

11. SJEDNICU

KOMISIJE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA STATUTA GRADA SARAJEVA

ILI IZRADU NOVOG STATUTA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u četvrtak 12.12.2019. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/12/Zapisnik-o-radu-10.-sjednice-Komisije-za-izmjenu-i-dopunu-Statuta.pdf, https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/12/Tekst-Nacrta-Statuta-do-člana-35.-glasanje.pdf,

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela mr. Izmir Hadžiavdić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda, Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.