Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  11.12.2017.12:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1907/17

Datum: 07.12.2017. godine

 

Na osnovi člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», br.: 16/98), sazivam

 

ŠESTU SJEDNICU MANDATNO IMUNITETSKE KOMISIJE

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u ponedjeljak 11.12.2017.godine u 12.00 sati

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/12/Zapisnik-mandatno-imunitetska-16.11.2017..pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Snežana Omukić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavljaju i materijail pod tačkama od 1. do 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.