Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.12.2017.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1909/17

Datum: 08.12.2017. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

ŠESTU SJEDNICU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA I CRKVAMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 12.12.2017. godine u 13.00 sati.       

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/12/Zapisnik-sa-05.-sjednice-Komisije-za-odnosde-s-vjerskim-zajednicama-i-crkvama-14.11.2017.-godine-novi.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nurko Čaušević

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavljaju i materijali pod tačkama od 1. do 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.