Broj tačke dnevnog reda:
12


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal:


Pitanja i inicijative:
Igor Gavrić, broj 01-GV-02-1138-17-18 od 31.10.2018. godine
Srđan Srdić, broj 01-GV-02-1138-2.1-18 od 31.10.2018. godine
Nuko Grebović, broj 01-GV-02-1138-16-18 od 31.10.2018. godine
Nuko Grebović, broj 01-GV-02-1138-15-18 od 31.10.2018. godine
Nuko Grebović, broj 01-GV-02-1138-14-18 od 31.10.2018. godine
Vibor Handžić, broj 01-GV-02-1138-13-18 od 31.10.2018. godine
Vibor Handžić, broj 01-GV-02-1138-12-18 od 31.10.2018. godine
Srđan Simonović, broj, 01-GV-02-1138-11-18 od 31.10.2018. godine
Samir Fazlić, broj 01-GV-02-1138-10-18 od 31.10.2018. godine
Samir Fazlić, broj 01-GV-02-1138-9-18 od 31.10.2018. godine
Samir Fazlić, broj 01-GV-02-1138-8-18 od 31.10.2018. godine
Nihad Uk, broj 01-GV-02-1138-7-18 od 31.10.2018. godine
Snežana Omukić. broj 01-GV-02-1138-6-18 od 31.10.2018. godine
Snežana Omukić, broj 01-GV-02-1138-5-18 od 31.10.2018. godine
Nuko Grebović, broj 01-GV-02-1138-4-18 od 31.10.2018. godine
Nuko Grebović, broj 01-GV-02-1138-3-18 od 31.10.2018. godine
Komisija za spomenike, broj 01-GV-02-1115-2.1-18 od 31.10.2018. godine
Odbor za društvene djelatnosti, broj 01-GV-02-1099-2.1-18 od 31.10.2018. godine
Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj, broj 01-GV-02-1051-6.1-18 od 31.10.2018. godine
Odbor za informatiku i telematiku, broj 01-GV-02-1056-3.1-18 od 31.10.2018. godine
Komisija za pitanja mladih, broj 01-GV-02-1055-4.1-18 od 31.10.2018. godine
Komisija za pitanja mladih, broj 01-GV-02-1055-3.1-18 od 31.10.2018. godine
Vedad Deljković, broj 01-GV-02-1004-1-18 od 31.10.2018. godine


Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: