Broj tačke dnevnog reda:
26


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal:


Pitanja i inicijative:
Ratko Orozović, broj 01-GV-02-1800-15 od 29.12.2021. godine
Muamer Mekić, broj 01-GV-02-1800-14-21 od 29.12.2021. godine
Komisija za odnose s vjerskim zajednicama, broj 01-GV-02-1631-2.1-21 od 29.12.2021. godine
Komisija za drugostepeno upravno rješavanje, broj 01-GV-02-1633-1.2.1-21 od 29.12.2021. godine
Adi Škaljić, broj 01-GV-02-1549-1-21 od 29.12.2021. godine
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-1768-1-21 od 29.12.2021. godine
Komisija za ljudska prava i slobode, broj 01-GV-02-1766-2.1.-21 od 29.12.2021. godine
Almedin Miladin, broj 01-GV-02-1800-13-21 od 29.12.2021. godine
Almedin Miladin, broj 01-GV-02-1800-12-21 od 29.12.2021. godine
Ratko Orozović, broj 01-GV-02-1800-11-21 od 29.12.2021. godine
Danijela Šahat, broj 01-GV-02-1800-9-21 od 29.12.2021. godine
Danijela Šahat, broj 01-GV-02-1800-10-21 od 29.12.2021. godine
Danijela Šahat, broj 01-GV-02-1800-8-21 od 29.12.2021. godine
Alma Čengić, broj 01-GV-02-1800-7-21 od 29.12.2021. godine
Alma Čengić, broj 01-GV-02-1800-6-21 od 29.12.2021. godine
Alma Čengić, broj 01-GV-02-1800-5 -21 od 29.12.2021. godine
Alma Čengić, broj 01-GV-02-1800-4-21 od 29.12.2021. godine
Nihad Uk, broj 01-GV-02-1800-3-21 od 29.12.2021. godine
Komisija za ljudska prava, broj 01-GV-02-1705-4.1-21 od 29.12.2021 godine
Komisija za ljudska prava, broj 01-GV-02-1705-3.1-21 od 29.12.2021. godine
Dragan Stevanović, broj 01-GV-02-1800-21 od 29.12.2021. godine
Toni Vukadin, broj 01-GV-02-1800-1-21 od 29.12.2021. godine
Toni Vukadin, broj 01-GV-02-1800-2-21 od 29.12.2021. godine
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-1573-4.1.-21 od 29.12.2021. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-1478-4.1.1-21 od 29.12.2021. godine


Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: