Broj tačke dnevnog reda:
16


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Nacrt akta razmatran i zaključkom upućen u javnu raspravuPitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: