Broj tačke dnevnog reda:
17


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Primljen/a k znanjuPitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu:

Napomena:
Informacija o aktivnostima inforativnog centra Sarajevo za 2023. godinu a po planiranim temama je Informacija o aktivnostima Informativnog centra o MKSJ.