Mišljenje o Prijedlogu Odluke o prihvatanju uspostave prava građenja bez naknade na period od 30 godina, davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje spomen obilježja Bosanskim specijalcima na lokalitetu parka kod Druge gimnazije u Sarajevu i davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajevo za zaključenje Ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje spomen-obilježja Bosanskim specijalcima na lokalitetu parka kod Druge gimnazije u Sarajevu