Funkcija: vanjski član

Stranka: SDA
Nacionalna pripadnost: bošnjačka
Status:
Period aktivnosti:
  ismir.arslanovic@gmail.com  RADNA TIJELA

  Odbor za informatiku i telematiku Grada Sarajeva - funkcija: Predsjedavajući  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %