Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Nakon izmjene Statuta Grada Sarajeva potrebno je izmjeniti i Poslovnik Gradskog vijeća, te ga uskladiti sa važećim propisima, a razmotriti i potrebu redefiniranja djelokruga radnih tijela Gradskog vijeća.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 3. i član 34. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 31.05.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Poslovnikom Gradskog vijeća, između ostalog uređuje se konstituiranje Gradskog vijeća; dužnosti i prava gradskih vijećnika, unutrašnja organizacija Gradskog vijeća, Služba Gradskog vijeća, programiranje, rad i odlučivanje sjednica Gradskog vijeća; postupak kandidiranja, predlaganja, provođenja izbora, imenovanja te razrješenja, smjenjivanje i ostavka, akti Gradskog vijeća, saradnja Gradskog vijeća i dr.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za Statut i akte