Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Član 31. tačka t) Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/23), Odluka o spomenicima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/19).
Tema programirana: 29.05.2024.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Spomenik civilnim žrtvama grada – Kantona Sarajevo je inicijativa Unije civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo koje je krovno udruženje civilnih žrtava rata, a koje u svom članstvu ima 3925 registriranih članova, odnosno 2094 aktivnih članova.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica