Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Uspotavljanje i održavanje trajnih veza Grada Sarajeva i dijaspore BiH.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 30.03.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Davanje saglasnosti na sporazum sa smjernicama i programom aktvnosti vezanim za saradnji Grada Sarajeva i Saveza dijaspore u BiH s ciljem, kroz poticanje suradnju na polju nauke, kulture i umjestnosti, sporta i drugih djelatnosti, a posebno ekonomske saradnju; poticanje i povećanje direktnih investicija iz dijaspore u Sarajevo; razmjene informacija i ideja od interesa za dijasporu i za Grad Sarajevo; poticanja razvoj prijateljskih odnosa i suradnje Bosne i Hercegovine sa gradovima u kojima borave građani BiH.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica