Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Član 77. stav (1) Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 21.02.2024.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj o realizaciji Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2023. godinu i o aktivnostima gradonačelnice na provođenju politike Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica