Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 77. stav (1) Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.03.2024.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Detaljno upoznavanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva o realizaciji javnog dočeka Nove 2024. godine.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica