Vrsta sjednice: Tematska
Datum i vrijeme održavanja:    12.07.2023.     10:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-1013/23

Datum, 04.07.2023. godine

Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

TEMATSKU SJEDNICU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

O PROBLEMATICI PROVOĐENJA NADLEŽNOSTI GRADA SARAJEVA IZ OBLASTI URBANOG PLANIRANJA

Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u srijedu 12.07.2023. godine u 10.00 sati, u Vijećnici.


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Jasmin Ademović, s.r.