Gradsko vijeće uputilo Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2016. godinu, u iznosu od oko 13,5 miliona KM, u javnu raspravu

01

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 34. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, Predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Program međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2016. godinu u kojem su sadržani osnovni ciljevi, te plan aktivnosti  međunarodne saradnje Grada Sarajeva u narednom periodu. Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, donijeli Odluku o  pristupanju  izradi izmjena i dopuna  Regulacionog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“, a u cilju preispitivanja planiranih rješenja kroz važeći planski dokument. U skladu s utvrđenim smjernicama, između ostalog, očekuje se i novi plan opremanja područja adekvatnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom.

Dalje su, gradski vijećnici, razmotrili, ali nisu prihvatili prijedlog Gradonačelnika iz Zahtjeva za preispitivanje zakonitosti Odluke o Registru budžetskih korisnika Grada Sarajeva koju je Gradsko vijeće donijelo, na 32. sjednici, održanoj u decembru 2015. godine, čime su se stekli uslovi da se donesena Odluka objavi u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

02

Na današnjoj sjednici,  Gradsko vijeće je usvojilo i Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za period 01.10.- 31.12.2015. godine. Povodom razmatranja ovog izvještaja, Gradsko vijeće se svojim zaključkom opredijelilo da na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća razmatra i izvještaje organizacionog i izvršnog odbora ove značajne manifestacije, a  s ciljem donošenja mjera za poboljšanje rada ovih tijela ubuduće.

Poslije duže rasprave, gradski vijećnici su usvojili zaključke kojima se Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2016. godinu, u iznosu od 13.797.240,00 KM, zajedno sa Nacrtom Odluke o izvršavanju Budžeta, upućuje u javnu raspravu u trajanju do 22.02.2016. godine.

03

U javnu raspravu, u trajanju od 30 dana, upućen je i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, te Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Alifakovac – Babića Bašća“ s Nacrtom Odluke o provođenju iste.

Zatim su gradski vijećnici primili k znanju informacije o obilježavanju kulturnih i sportskih događaja od značaja za Grad Sarajevo i četiri gradske općine koje Gradonačelnik planira za tekuću godinu. Primljena je k znanju i Informacija o upisu učenika u srednje škole sa područja Grada Sarajeva u  školskoj 2015./2016. godini,  te Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području Grada Sarajeva u školskoj 2014./2015. godini, uz zaključke upućene nadležnom ministarstvu, a vezano za zabrinjavajuće visok broj izostanaka učenika s nastave.
Gradsko vijeće je poslije široke rasprave primilo k znanju i Informaciju u vezi sa obavezama po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa u JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo.

04

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Pod ovom tačkom je i zamjenik Gradonačelnika Abdulah Skaka, u kratkim crtama, usmeno upoznao gradske vijećnike o odustajanju  potencijalnog donatora od namjere za izdvajanjem oko 7.000.000,00KM namijenjenih za sufinansiranje obnove „Trebevićke žičare“. Ova usmena informacija je, ustvari,  bila uvod u cjelovit pismeni izvještaj o toku realizacije projekta obnove „Trebevićke žičare“,  koji će biti predočen Gradskom vijeću za sljedeću 35. sjednicu.