Broj tačke dnevnog reda:
23

Pripada sjednici:
Pitanja i inicijative:

Odgovori:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Prijedlog zaključka po temi: