Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Savez za Stari Grad
Klub: Klub gradskih vijećnika “Savez za Stari Grad – Dado Stojnić”
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 29.05.2019.
  alma.jasarevic@gradskovijece.sarajevo.ba  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0