Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SZSG
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 29.05.2019.   08.03.2021.
  alma.jasarevic@gradskovijece.sarajevo.ba

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
1
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
1
U toku:
0
0