Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:    27.09.2017.     10:00
Zapisnik:


Broj: 01-05-1443/17

Datum: 15.09.2017. godine

 

Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam

 

 SEDMU SJEDNICU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

                

Sedma sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u srijedu 27.09.2017. godine u 10:00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

  Zapisnik-o-radu-Šeste-sjednice-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

Informativni materijal:

  1.-Akt-građana-naselja-Švrakino-sa-Prigovorom-Primjedbama-na-Nacrt-Regulacionog-plana-Švrakino-Selo-Aneks-broj-01-05-1346-17-od-25.-08.2017.-godine-1.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Dr. Igor Gavrić, s.r.