Gradsko vijeće dodijelilo priznanje „Počasni građanin Grada Sarajeva“ Bruceu Dickinsonu

Danas je održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Prije usvajanja dnevnog reda, Gradsko vijeće je odalo počast ubijenim policajcima MUP-a Kantona Sarajevo Adisu Šehoviću i Davoru Vujinoviću.

Rad sjednice po dnevnom redu, započeo je tako što je policijski komesar Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mevludin Halilović detaljno upoznao Gradsko vijeće sa sigurnosno bezbjednosnom situacijom u gradu Sarajevu, sa osvrtom na ubistvo policajaca MUP-a Kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujinovića na Alipašinom Polju. Nakon široke diskusije, te prijedloga i sugestija gradskih vijećnika, usvojeni su sljedeći zaključci:

– Intenzivirati saradnju grada Sarajeva sa Istočnim Sarajevom, u cilju poboljšanja bezbjednosne situacije.
– Inicirati izmjene postojećih propisa svih nivoa vlasti u BiH koji regulišu kaznenu politiku, a u cilju pooštravanja sankcija radi smanjenja broja izvršilaca ove vrste krivičnih djela.
– Inicirati da državno tužilaštvo i Državna agencija za istragu i zaštitu preuzmu aktivnosti za ovu vrstu krivičnih djela, u saradnji sa Upravom policije MUP-a Kantona Sarajevo.
– Ubrzati aktivnosti na iznalaženju adekvatne lokacije za izgradnju objekta za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.
– Potrebno je da svi nivoi vlasti u Kantonu Sarajevo, između ostalog, obezbijede i sredstva za nabavku savremenih nadzornih uređaja, odnosno kamera.

Gradsko vijeće je, u nastavku sjednice, usvojilo Odluku da se Bruceu Dickinsonu dodijeli priznanje „Počasni građanin Grada Sarajeva“. Udruženje umjetnika “CONCEPT MEDIA” je uputilo prijedlog za dodjelu priznanja koji je Komisija za izbor i imenovanja utvrdila, te uputila Gradskom vijeću na razmatranje.

Potom su gradski vijećnici usvojili Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu. Naime, Kolegij Gradskog vijeća Grada Sarajeva je, prateći realizaciju Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu, uočio potrebu za reprogramiranjem rada Gradskog vijeća do kraja godine, te utvrdio Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu koje je Gradsko vijeće i usvojilo.

Gradsko vijeće je, na današnjoj sjednici, svojom odlukom, imenovalo vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, na period od tri mjeseca.

Dalje je razmotren i  usvojen  Izvještaj o primjeni odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva, sa predloženim zaključcima Odbora za lokalni biznis i turizam.

Na današnjoj sjednici, razmotren je i Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za period april – septembar 2018. godine. Gradski vijećnici su usvojili predloženi zaključak Komisije za Statut i akte da se zaduži Gradonačelnik da poduzme sve što je u njegovoj moći da se, na vrijeme, izvrše obaveze Vlade RS u smislu uplate planiranih sredstava za realizaciju projekta, a za koja je Vlada RS službeno potvrdila namjenu.

Zatim je usvojen i Izvještaj o aktivnostima na projektu „Izgradnja Trebevićke žičare“.

Dalje su gradski vijećnici razmotrili Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Nacrt Budžeta Grada Sarajeva, Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva, i  Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva, za 2019. godinu, te ih uputili u javnu raspravu.

Razmotrene su i primljene k znanju  Informacija o stanju na području obnove, održavanja i funkcije javnih šadrvana, fontana i drugih javnih česmi na području Grada Sarajeva sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja i  Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period.

Na kraju sjednice, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut je veći broj inicijativa. Tako su, između ostalog, gradski vijećnici podržali inicijativu da se jedan trg ili ulica u glavnom gradu BiH nazovu po nedavno preminulom američkom senatoru Johnu  McCainu.

 

 

Comments (9)