Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDA
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 17.12.2019.   08.03.2021.
  nazif.osmanovic@gradskovijece.sarajevo.ba  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0