Broj tačke dnevnog reda:
6


Realizacija tačke dnevnog reda:
Usvojen/aPitanja i inicijative:

Odgovori:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:

Prijedlog zaključka po temi: