Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  24.12.2021.08:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1742/21

Sarajevo, 23.12.2021. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

DESETU SJEDNICU ODBORA ZA BUDŽET I FINANSIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 Sjednica Odbora za budžet i finansije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak  24.12.2021. godine 08.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/12/Zapisnik-o-radu-Devete-sjednice-Odbora-za-budzet-i-finansije-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-autoriziran.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Namir Čomaga

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Napomena: Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Odbora.