Broj tačke dnevnog reda:
9


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Usvojen/aPitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani: