Poslano na:

Gradonačelnica

Realizirano:

Gradsko vijeće je usvojilo predloženi zaključak i uputilo na dalje postupanje.
Inicijativa realizirana.
Odgovor dostavilo Pravobranilaštvo Grada Sarajeva .