Broj tačke dnevnog reda:
19


Realizacija tačke dnevnog reda:
Questions and initiatives

Materijal:


Pitanja i inicijative:
Alem Logo, broj 01-GV-02-1403-1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-1421-1-22 od 05.10.2022. godine
Ratko Orozović, broj 01-GV-02-1478-2-22 od 05.10.2022. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-1375-5.1-22 od 05.10.2022. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-1375-2.1-22 od 05.10.2022. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-1375-3.1-22 od 05.10.2022. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-1375-4.1-22 od 05.10.2022. godine
Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama, broj 01-GV-02-1391-2.1-22 od 05.10.2022. godine
Komisija za jednakopravnost spolova, broj 01-GV-02-1356-2.1-22 od 05.10.2022. godine
Administrativna komisija, broj 01-GV-02-1360-3.1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Ademović, broj 01-GV-02-1432-1-22 od 05.10.2022. godine
Dragan Stevanović, broj 01-GV-02-1437-1-22 od 05.10.2022. godine
Dragan Stevanović, broj 01-GV-02-1438-1-22 od 05.10.2022. godine
Muamer Mekić, broj 01-GV-02-1444-1-22 od 05.10.2022. godine
Toni Vukadin, broj 01-GV-02-1446-1-22 od 05.10.2022. godine
Seid Škaljić, broj 01-GV-02-1478-22 od 05.10.2022. godine
Toni Vukadin, broj 01-GV-1478-1-22 od 05.10.2022. godin
Jasmin Ademović, broj 01-GV-02-1433-1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Ademović, Mirela Džehverović, Dragan Stevanović, broj 01-GV-02-1431-1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Ademović, broj 01-GV-02-1443-1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-1422-1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-1323-2.1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-1323-3.1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-1323-4.1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-1323-5.1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-1323-6.1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-1323-7.1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-1323-8.1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-1323-9.1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-1323-10.1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-1323-1.1-22 od 05.10.2022. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-1323-1-22 od 05.10.2022. godine
Muamer Mekić, broj 01-GV-02-1244-2.1-22 od 05.10.2022. godine


Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi: