Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:    05.10.2022.     10:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-1400/22

Datum, 20.09.2022. godine

Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

                                                                                                                     19.  SJEDNICU

                                                                                                   GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA       

  1. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u srijedu 05.10.2022. godine u 10.00 sati, u Vijećnici.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

  Zapisnik-o-radu-18.-sjednice-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva-održane-26.07.2022.-godine-1.pdf

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

  Informacija-u-vezi-sa-Zakljuckom-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-broj-01-GV-02-575-222-od-04.04.2022.-godine.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Jasmin Ademović, s.r.