Broj tačke dnevnog reda:
10

Pripada sjednici:
Pitanja i inicijative:

Odgovori:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:

Prijedlog zaključka po temi: