Broj tačke dnevnog reda:
7


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Nacrt akta razmatran i zaključkom upućen u javnu raspravuPitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi: