Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Grad Sarajevo, kao glavni Grad Bosne i Hercegovine, u obavezi je podsjećati domaću i međunarodnu javnost o događajima koji su se dešavali tokom najduže opsade jednog glavnog grada, hrabrosti i herojskom otporu stanovnika i branioca Grada Sarajeva u opsadi, te odati poštu građanima Sarajeva ubijenim tokom perioda opsade grada.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 28.09.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Osnovni elementi sadržaja: Razvijanje i njegovanje kulture sjećanja domaće i međunarodne javnosti, s posebnim akcentom na pripadnike mlade populacije, o periodu opsade grada u kojem su se u Sarajevu branile univerzalne vrijednosti modernog društva.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica