Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva i član 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva
Tema programirana: 25.04.2018. i 24.10.2018. godine
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Upoznavanje vijećnika sa aktivnostima koje Grad Sarajevo provodi na projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare“.
Projekat „Revitalizacija Trebevićke žičare” je dugogodišnji projekat Grada Sarajeva koji ulazi u svoju završnu fazu - izvođenje građevinskih radova na izgradnji objekata polazne, dolazne stanice i trase, kao i instaliranje mašinske opreme.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik