Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:    01.06.2022.     10:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-888/22

Datum, 23.05.2022. godine

Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

16. SJEDNICU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

  1. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u u srijedu 01.06.2022. godine u 10.00 sati, u Vijećnici.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

  Zapisnik-o-radu-15.-sjednice-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-odrzane-27.04.2022.-godine.pdf

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća, Jasmin Ademović, s.r.