Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.02.2023.14:30
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-284/23

Sarajevo, 14.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 41. stav 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

 

PETU SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

U 2023. GODINI

 

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak  16.02.2023. godine u 14.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/02/Zapisnik-o-radu-Cetvrte-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Sestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva-u-2023.-godini-nakon-Odbora-za-potpis.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Adi Škaljić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal za tačke 1, 2, 3. i 4 prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je na Četvrtoj sjednici Odbora.