Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  15.03.2023.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-409/23

Sarajevo, 10.03.2023. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

20. SJEDNICU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA I CRKVAMA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 15.03.2023. godine u 15:00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/03/Zapisnik-o-radu-19.-sjednice-Komisije-za-odnose-s-vjerskim-zajednicama-i-crkvama.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Alem Logo

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

: Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. i 2. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Komisije.