Broj tačke dnevnog reda:
22


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Questions and initiatives

Materijal:


Pitanja i inicijative:
Vedran Dodik, broj 01-GV-02-586-19-21, od 02.06.2021. godine
Vedran Dodik, broj 01-GV-02-586-18-21, od 02.06.2021. godine
Vedran Dodik, broj 01-GV-02-586-17-21, od 02.06.2021. godine
Vedran Dodik, broj 01-GV-02-586-16-21, od 02.06.2021. godine
Mirela Džehverović, broj 01-GV-02-586-15-21, od 02.06.2021. godine
Seid Škaljić, broj 01-GV-02-586-14-21, od 02.06.2021. godine
Seid Škaljić, broj 01-GV-02-586-13-21, od 02.06.2021. godine
Marijela Hašimbegović, 01-GV-02-586-12-21, od 02.06.2021. godine
Marijela Hašimbegović, broj 01-GV-02-586-11-21, od 02.06.2021. godine
Marijela Hašimbegović, broj 01-GV-02-586-10-21, od 02.06.2021. godine
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-586-9-21, od 02.06.2021. godine
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-586-8-21, od 02.06.2021. godine
Lajla Ćosović, broj 01-GV-02-558-1-21, od 02.06.2021. godine
Željko Majstorović, broj 01-GV-02-586-7-21, od 02.06.2021. godine
Nihad Uk, broj 01-GV-02-586-6-21, od 02.06.2021. godine
Vedad Deljković, broj 01-GV-02-586-5-21, od 02.06.2021. godine
Vedad Deljković, broj 01-GV-02-586-4-21,od 02.06.2021. godine
Vedad Deljković, broj 01-GV-02-586-3-21, od 02.06.2021. godine
Ratko Orozović, broj 01-GV-02-586-2-21, od 02.06.2021. godine
Ratko Orozović, broj 01-GV-02-586-1-21, od 02.06.2021. godine
Komisija za ljudska prava i slobode, 01-GV-02-502-4.1-21, od 02.06.2021. godine
Komisija za ljudska prava i slobode, 01-GV-02-502-3.1-21, od 02.06.2021. godine
Komisija za ljudska prava i slobode, broj 01-GV-02-502-5.1-21, od 02.06.2021. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-542-4.1.2-21, od 02.06.2021. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-542-4.1.1-21, od 02.06.2021. godine
Odbor za budžet i finansije, broj 01-GV-02-586-21, od 02.06.2021. godine
Odbor za informatiku i telematiku, broj 01-GV-02-514-4.1-21, od 02.06.2021. godine
Odbor za informatiku i telematiku, broj 01-GV-02-514-3.1-21, od 02.06.2021. godine


Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: