Broj tačke dnevnog reda:
7


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Izmjenjena forma aktaPitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi: