Broj tačke dnevnog reda:
5
Pitanja i inicijative:

Odgovori:Referentni dokumenti:


Prijedlog zaključka po temi: